Η Σχολή Οδηγών χρησιμοποιεί πάνω από 10 έτη, ειδικό διαδραστικό οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο βοηθά στην άμεση κατανόηση της ύλης, κάνοντας το μάθημα πιο ενδιαφέρον και αντιληπτό για τους μαθητές