Δίπλωμα Μοτοσυκλέτας

 • Κατηγορία ΑΜ (50cc) : Δικαίωμα οδήγησης από 16 ετών με άδεια γονέα
 • Κατηγορία Α1 (125cc): Δικαίωμα οδήγησης από 18
 • Κατηγορία Α2 (400cc): Δικαίωμα οδήγησης από 20
 • Κατηγορία Α (>400cc): Δικαίωμα από 24 ή 22 (2 έτη στην Α2)

Ο υποψήφιος οδηγός πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλ.παρακάτω) προκειμένου να εκδοθεί το Δελτίο Υποψηφίου Οδηγού από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών, και με την έκδοση του Δελτίου ξεκινάει η εκπαίδευσή του.

Τα δικαιολογητικά και η εκπαίδευση διαφέρουν ανάλογα με το αν το υποψήφιος έχει ή όχι άλλο δίπλωμα οδήγησης, ή αν αλλάζει κατηγορία (ΑΜ-Α1, Α1->Α2, Α2->Α).

Ο υποψήφιος δεν έχει άλλο δίπλωμα

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση εκτύπωσης (Δίνεται από τη σχολή)
 2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1589/1986 (δίνεται από τη σχολή) όπου δηλώνεται α) ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα β) ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική η κράτους μέλους της Ε.Ε. Και γ) ο Α.Φ.Μ.
 3. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριου σε ισχύ η Άδειας παραμονής*
 4. Φωτοτυπία διπλώματος κατηγορίας (Α ή Α1 ή Α2)
 5. 5 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες διαβατήριου
 6. Παράβολο 50,00€ (για αρχική χορήγηση) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ.
 7. Παράβολο 30,00€ (για την εκτύπωση) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ.
 8. Παράβολο 18,00€ (πάγιο τέλος χαρτοσήμου) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ.
 9. Παράβολο 15,00€ (θεωρητικής εξέτασης) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ.
 10. Παράβολο 15,00€ (πρακτικής εξέτασης) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ.

Τα παράβολα μπορείτε να τα εκδώσετε ηλεκτρονικά πατώντας εδώ

Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Θεωρητική: 32 ώρες (21 Κ.Ο.Κ. και 11 Μηχανολογία)

Πρακτική: 14 ώρες
*η πρακτική εκπαίδευση ξεκινάει με την επιτυχή παρακολούθηση των θεωρητικών μαθημάτων

Ιατρικά Πιστοποιητικά

Απαιτείται η προσκόμιση ιατρικών βεβαιώσεων από παθολόγο και οφθαλμίατρο. Η έκδοση κάθε ιατρικού πιστοποιητικού χρειάζεται:

 1. Εξέταση από τον αρμόδιο γιατρό
  (λίστα συμβεβλημένων ιατρών της περιοχής μας)
 2. Βιβλιάριο υγείας ή αν δεν υπάρχει γενικές εξετάσεις (γενική αίματος, ουρία, ζάχαρο, καρδιογράφημα, ακτινογραφία θώρακος) από δημόσιο νοσοκομείο
 3. Μία Φωτογραφία
 4. Αμοιβή 10€, της οποίας το αποδεικτικό πρέπει να προσκομιστεί στη σχολή

Εδώ θα βρείτε συμβεβλημένους ιατρούς στα Εξάρχεια, το Κολωνάκι και το Κέντρο της Αθήνας

Ο υποψήφιος έχει άλλο δίπλωμα

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση εκτύπωσης (Δίνεται από τη σχολή)
 2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1589/1986 (δίνεται από τη σχολή) όπου δηλώνεται α) ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα β) ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική η κράτους μέλους της Ε.Ε. Και γ) ο Α.Φ.Μ.
 3. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριου σε ισχύ η Άδειας παραμονής*
 4. Φωτοτυπία διπλώματος ισχύουσας κατηγορίας
 5. 2 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες διαβατήριου
 6. Παράβολο 30,00€ (για την εκτύπωση) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ.
 7. Παράβολο 27,02€ (πάγιο τέλος χαρτοσήμου) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ.
 8. Παράβολο 15,00€ (θεωρητικής εξέτασης) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ.
 9. Παράβολο 15,00€ (πρακτικής εξέτασης) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ.

Τα παράβολα μπορείτε να τα εκδώσετε ηλεκτρονικά πατώντας εδώ

Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Θεωρητική: 11 ώρες (Μηχανολογία)

Πρακτική: 12 ώρες
*η πρακτική εκπαίδευση ξεκινάει με την επιτυχή παρακολούθηση των θεωρητικών μαθημάτων

Ο υποψήφιος αλλάζει κατηγορία

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση εκτύπωσης (Δίνεται από τη σχολή)
 2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1589/1986 (δίνεται από τη σχολή) όπου δηλώνεται α) ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα β) ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική η κράτους μέλους της Ε.Ε. Και γ) ο Α.Φ.Μ.
 3. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριου σε ισχύ η Άδειας παραμονής*
 4. Φωτοτυπία διπλώματος κατηγορίας (Α ή Α1 ή Α2)
 5. 2 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες διαβατήριου
 6. Παράβολο 30,00€ (για την εκτύπωση) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ.
 7. Παράβολο 27,02€ (πάγιο τέλος χαρτοσήμου) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ.
 8. Παράβολο 15,00€ (πρακτικής εξέτασης) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ.

Τα παράβολα μπορείτε να τα εκδώσετε ηλεκτρονικά πατώντας εδώ

Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρακτική: 7 ώρες

Δεν υπάρχει θεωρητική εξέταση

*Αλλοδαποί υποψήφιοι

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι υπήκοος της Ε.Ε., απαιτείται η κατάθεση φωτοαντίγραφου διαβατηρίου και ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή πράσινης κάρτας κ.λ.π., η οποία να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης (Στην περίπτωση που είναι υπήκοος της Ε.Ε. οι ημέρες μειώνονται σε 95).

Η άδεια διαμονής ή παραμονής ή πράσινη κάρτα πρέπει να ισχύουν συνεχώς μέχρι και την ημέρα παραλαβής της Ελληνικής άδειας οδήγησης.