Επανέκδοση Άδειας Οδήγησης

Στην περίπτωση απώλειας ή κλοπής της άδειας οδήγησης και εφόσον δεν παρακρατείται από οποιαδήποτε Δημόσια ή Δημοτική αρχή, μπορείτε να  καταθέσετε δικαιολογητικά για την επανέκδοσή της.

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση εκτύπωσης (Δίνεται από τη σχολή)
 2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1589/1986 (δίνεται από τη σχολή) όπου δηλώνεται α) ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα β) ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική η κράτους μέλους της Ε.Ε. Και γ) ο Α.Φ.Μ.
 3. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριου σε ισχύ η Άδειας παραμονής*
 4. 2 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες διαβατήριου
 5. Παράβολο 30,00€ (για απώλεια) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ.
 6. Παράβολο 30,00€ (για την εκτύπωση) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ.
 7. Παράβολο 9,02€ μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ.

Τα παράβολα μπορείτε να τα εκδώσετε ηλεκτρονικά πατώντας εδώ

Ιατρικά Πιστοποιητικά

Απαιτείται η προσκόμιση ιατρικών βεβαιώσεων από παθολόγο και οφθαλμίατρο. Η έκδοση κάθε ιατρικού πιστοποιητικού χρειάζεται:

 1. Εξέταση από τον αρμόδιο γιατρό
  (λίστα συμβεβλημένων ιατρών της περιοχής μας)
 2. Βιβλιάριο υγείας ή αν δεν υπάρχει γενικές εξετάσεις (γενική αίματος, ουρία, ζάχαρο, καρδιογράφημα, ακτινογραφία θώρακος) από δημόσιο νοσοκομείο
 3. Μία Φωτογραφία
 4. Αμοιβή 10€, της οποίας το αποδεικτικό πρέπει να προσκομιστεί στη σχολή

*Αλλοδαποί υποψήφιοι

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι υπήκοος της Ε.Ε., απαιτείται η κατάθεση φωτοαντίγραφου διαβατηρίου και ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή πράσινης κάρτας κ.λ.π., η οποία να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης (Στην περίπτωση που είναι υπήκοος της Ε.Ε. οι ημέρες μειώνονται σε 95).

Η άδεια διαμονής ή παραμονής ή πράσινη κάρτα πρέπει να ισχύουν συνεχώς μέχρι και την ημέρα παραλαβής της Ελληνικής άδειας οδήγησης.