Διπλώματα

Δίπλωμα Αυτοκινήτου (Β')

Με την Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου (Κατηγορία Β) αποκτάται το δικαίωμα χρήσης αυτοκινήτου έως 3.500k.g  και  επιβατηγού αυτοκινήτου έως 9 θέσεων (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού).

Δείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες καθώς και τα  δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

Δίπλωμα Μοτοσυκλέτας (Α')

  • Κατηγορία ΑΜ (50cc) : Δικαίωμα οδήγησης από 16 ετών με άδεια γονέα
  • Κατηγορία Α1 (125cc): Δικαίωμα οδήγησης από 18
  • Κατηγορία Α2 (400cc): Δικαίωμα οδήγησης από 20
  • Κατηγορία Α (>400cc): Δικαίωμα από 24 ή 22 (2 έτη στην Α2)

Δείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες καθώς και τα  δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

Δίπλωμα Φορτηγού (C')

Με την Άδεια Αυτοκινήτου Μεταφοράς Εμπορευμάτων (Φορτηγό-Κατηγορία C)  αποκτάται το δικαίωμα οδήγησης φορτηγού μάζας από 3.500 Kg και έως 8 θέσεων εκτός του οδηγού. Επιτρέπεται ο συνδυασμός του, με ρυμουλκούμενο μάζας έως 750 Kg.

Δείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες καθώς και τα  δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Δίπλωμα λεωφορείου (D')

Με την Άδεια Αυτοκινήτου Μεταφοράς Επιβατών (Λεωφορείο-Κατηγορία D)  αποκτάται το δικαίωμα οδήγησης λεωφορείου άνω των οκτώ (8) θέσεων εκτός του οδηγού. Επιτρέπεται ο συνδυασμός του, με ρυμουλκούμενο μάζας έως 750 Kg.

Δείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες καθώς και τα  δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Δίπλωμα νταλίκας (CE')

Με την Άδεια Αυτοκινήτου Μεταφοράς Εμπορευμάτων (Νταλίκα-Κατηγορία CE)  αποκτάται το δικαίωμα οδήγησης συνδυασμό αυτοκινήτου κατηγορίας C με ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο μάζας που υπερβαίνει τα 750 Kg.

Δείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες καθώς και τα  δικαιολογητικά που απαιτούνται.